Bếp Âu WTA – 410A

Model : WTA : 410A

Kích Thước : 750x800x950mm

Khối lượng 10×4

Công Suất : 120kW / h

4 họng đốt.